Proiect European

DESPRE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI: Aplicație web și mobile  de  evaluare temporală,  inovativă a capitalului uman la nivel organizațional  dezvoltată pe baza modelelor de evaluare psihologică validate empiric – OPTIMISE_4U.

REZULTATUL PROIECTULUI: grado.io

ID:P_38_816 MYSMIS: 104938

Contract de finanțare nr 70/08.09.2016

Date generale

Programul Operaţional POC
Axa Prioritară AP1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor
Acţiunea Acțiunea 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere
Tipul proiectului Proiecte pentru intreprinderi inovatoare de tip spin-off-uri
Domeniul și subdomeniul  în care se încadrează proiectul Domeniul – 2.1 Tehnologii informaționale și de comunicații

Subdomeniul – 2.1.3. Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software

Proiectul a demarat în luna septembrie 2016 și a avut o durată de 20 luni, implementarea încheindu-se în 07 mai 2018.

Citeste mai multe despre produsul dezvoltat.

Situația la finalul implementarii

Implementarea proiectului a fost demarata imediat dupa semnarea contractului de finantare nr 70/08.09.2016, fiind atinse obiectivele și scopul proiectului, prin realizarea următoarelor activități, cu respectarea termenelor și cerințelor angajate prin contractul de finanțare:

In cadrul activitatii 1. Activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală) au fost respectate termenele de executie si de predare astfel incat:

 • a fost finalizată subactivitatea 1.1. Elaborare model psihologic de optimizare a utilizarii capitalului uman
 • a fost finalizată subactivitatea 1.2 Definire model empiric psihologic de analiză a datelor colectate și interacțiunii dintre diferite variabile
 • a fost finalizată subactivitatea 1.3 Definire model empiric (soft) (funcționare / relaționare / timpi de evaluare, etc)
 • a fost finalizată subactivitatea 1.4. Proiectare, realizare, testare și certificare prototip
 • a fost finalizată subactivitatea 1.5 Valorificarea rezultatelor activității de cercetare industrială / dezvoltare experimentală

 

In cadrul activitatii 2. Achiziţii de servicii de consultanţă pentru inovare:

 • A fost finalizata procedura de achiziții de servicii transfer de tehnologie în cadrul subactivitatii 2.1. Servicii de transfer tehnologic
 • A fost finalizata procedura de achiziții de servicii de consultanță cu privire la protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală in cadrul subactivității 2.2. Consultanță cu privire la protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală.

 

În cadrul activității 3. Achiziţii de servicii suport pentru inovare:

 • A fost finalizată subactivitatea 3.1. Studiu de piață

 

În cadrul activității 4. Activităţi pentru introducerea în producţie şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu:

 • A fost finalizată subactivitatea 4.1. Realizare produs aplicatie versiunea Alfa
 • A fost finalizată subactivitatea 4.2. Testare produs aplicație
 • A fost finalizată subactivitatea 4.3. Pregătirea pentru lansare pe piață a produsului
 • A fost finalizată subactivitatea 4.4. Lansarea pe piață a produsului
 • A fost finalizată subactivitatea 4.5. Dezvoltarea platformei on line și formarea end userilor

 

În cadrul activității 5. Activităţi de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului (pentru activităţi de cercetare dezvoltare):

 • Au fost realizate achizițiile de materiale consumabile pentru activitatea de cercetare dezvoltare în cadrul subactivității 5.1. Derularea procesului de achiziție de materii prime și materiale pentru activitățile de CD ale proiectului
 • s-a asigurat necesarul de materiale consumabile pentru activitatea de cercetare dezvoltare în perioada de referință, prevazut în subactivitatea 5.2. Asigurarea/achiziţionare materiilor prime și materialelor necesare activităților de CDI

 

În cadrul activității 6. Activităţi de procurare de echipamente, materii prime şi materiale necesare realizării proiectului (pentru activităţi de introducere în productie şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu)

 • Au fost realizate achizițiile de materiale consumabile si echipamente IT pentru activitatea de introducere în producție în cadrul subactivității 6.1. Derularea procesului de achiziție de echipamente, materii prime și materiale pentru activitățile de realizare a produsului
 • s-a elaborat graficul de utilizare a echipamentelor IT și s-a asigurat necesarul de materiale consumabile pentru activitățile de introducere în producție a produsului în perioada de referință, prevazut in subactivitatea 6.2. Asigurarea/achiziţionare materiilor prime și materialelor necesare pentru activitățile de realizare a produsului

 

În cadrul activității 7. Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul s-au realizat urmatoarele:

 • A fost realizat site-ul proiectului www.silver-bullet.ro în cadrul subactivității 7.1. Realizarea site–ului proiectului
 • Au fost facute actualizări lunare ale site-ului proiectului www.silver-bullet.ro în cadrul subactivității 7.2 Upgrade-ul site-ului cu privire la progresul proiectului
 • În cadrul subactivității 7.3. Promovarea proiectului prin participare la târguri, evenimente de profil: a fost publicat comunicatul de presa cu privire la demararea implementarii proiectului în Monitorul de Cluj din 21/10/2016, au fost achiziționate servicii publicitare specializate pentru strategie de brand, stabilire nume (naming) produs, definire identitate vizuală specifică numelui de produs și integrare cu cerințele de identitate vizuală specifice proiectului finanțat POC, design, editare, machetare și realizare 150 de seturi materiale promoționale personalizate formate din mapa A4, foi antet, brosura, pix, carte de vizită ; o delegație din partea companiei a participat la târguri și evenimente de profil pentru a prezentata aplicația realizată.

 

În cadrul activității 8. Activităţi pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor:

 • A fost înfiintat spin-off-ul SILVER BULLET SOFTWARE SRL

 

În cadrul activității 9. Activități pentru Management de proiect

 • Au fost facute formalitățile de angajare a persoanelor în echipa de management și echipa de implementare:Echipa de implementare:
  • Ratiu Lucia – Coordonator activitate cercetare
  • Otoiu Catalina – Cercetator psihologie organizatională și a muncii
  • Codreanu Ovidiu – Cercetator informatică
  • Flestea Alina – Cercetator psihologie organizatională și a muncii
  • Marincas Delia Adriana – Cercetator Doctor sau postdoctorand în informatică
  • Olariu Andrei Iulian – Team Leader
  • Marinoiu Laura Maria – Programator1
  • Denes Csaba – Programator 2
  • Vaida Alin – Programator 3
  • Cosau Lucian Catalin – Programator 4
  • Mercea Paul – Programator 5
  • Pop Ioan Mihai – Programator 6
  • Pascalau Ilinca – Tester 1
  • Radu Voicu – Tester 2

  Echipa de management:

  • Ratiu Lucia – Director Proiect
  • Olariu Andrei – Asistent manager 1 – manager tehnic
  • Codreanu Ovidiu – Asistent manager 2 – management administrativ, responsabil marketing
  • Potra Iulia – Responsabil financiar
  • Gogu Corina – Jurist

   

 • Au fost efectuate activitățile necesare de management administrativ, tehnic și financiar, juridic, necesare desfașurării activităților în perioada de referință.